Emas Dalam Akaun GAP Boleh Di Gadai

Kemudahan Ar-rahnu untuk pemegang akaun GAP.Perkhidmatan Ar-Rahnu kini ditawarkan kepada semua pemegang akaun GAP.

Bermula 17/11/17, pemilik akaun GAP boleh mendapatkan perkhidmatan Ar-rahnu ini dengan mengunjungi mana-mana cawangan Public Gold berhampiran.Perkhidmatan ini di tawarkan oleh Koperasi Dagangan Emas Berhad .

Terma dan Syarat
==============

Nilai Marhun = Harga GAP Semasa x gram

Nilai Pinjaman = 70% daripada Nilai Marhun

Upah Simpan = 1% daripada Nilai Marhun / sebulan

Minima gram untuk gadaian: 5 gram.

Tempoh kontrak: 6 bulan + sambung 2 bulan.

Kini semua pemegang akaun GAP boleh menikmati kemudahan gadaian Ar-Rahnu yang patuh syariah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *