Blog Archives

Soal Jawab Ar-Rahnu

1. Apakah yang dimaksudkan Ar-Rahn? Dari segi bahasa ia bermaksud tetap. Ada juga yang memberi maksud menahan. Dalam Bahasa Malaysia, ar-Rahn ialah gadaian yang bermaksud pinjaman wang dengan menyerahkan barang sebagai cagaran untuk tempoh tertentu (Kamus Dewan, 1993). Dalam istilah

Posted in Ar-Rahnu, Cerita Emas Tagged with: , , , , , , ,